• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI TRIỀU TIÊN


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại  Pyongyang - Triều Tiên

  Chancery: 7 Munsu Str.Pyongyan

  Điện thoại: 00-84-(0)99-274-044

  Fax: 00-84-(0)99-274-0039

  Email: vnembassydprk@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ Ngoại​ giao:

  1. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Lê Bá Vinh

  ĐT: 00-84-(0)99-274-0044  Hand phone: 00-850-191-2500-156
  ĐT: 00-850-2-381-7358    Nhà riêng: 00-850-2-381-7357

  2. Tùy viên quốc phòng Đại tá Nguyễn Quốc Việt

  ĐT: 00-84-(0)99-274-0040 hoặc 00-850-2-381-7638

  3. Bí thư thứ 1 Phạm Hữu Giao (Văn phòng)

  Máy nhánh VP: 104    Máy nhánh NR: 204

  4. Bí thư thứ 2 Vũ Quang Ngọc (Lãnh sự, Văn hóa, Báo chí)

  Máy nhánh VP: 103; Hand phone: 00-850-191-2502.332;

  Máy nhánh NR: 203

  5. Tùy viên Nguyễn Trọng Quân (Chính trị)

  Máy nhánh VP: 105;  Hand phone: 00-850-191-2500-182
  ĐT: 00-850-2-382.7395, NR: 205.

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai đến thứ Sáu:

  9:00 - 12.30 (Buổi sáng)

  14.00 – 17.30 (Buổi chiều)

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

  1. Đại sứ Lê Bá Vinh: mỗi tháng tiếp công dân 1 lần vào sáng thứ 2 của tuần cuối cùng của tháng.

  2. Bí thư thứ hai Vũ Quang Ngọc: tiếp công dân trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc của cơ quan đại diện.
   

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​