​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Triều Tiên

Địa chỉ: 7 Munsu Str.Pyongyang, Triều Tiên
Hotline: 00-84-(0)99-274-044; 00-84-(0)99-274-0039
Email: vnembassydprk@mofa.gov.vn
Website: www.canbrra.vnemb.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​