​Nhận lời mời của Ủy ban Liên lạc Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên, Đại Sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia giới thiệu triển lãm sách Khoa học kỹ thuật quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 10 từ ngày 26-28/9/2016.Tại đây, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu với độc giả Triều Tiên cũng như độc giả các nước tham dự Triển lãm lần này về những thành tựu nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật cũng như áp dụng những thành tựu này vào thực tế cuộc sống.Triển lãm sách Khoa học kỹ thuật quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 10 là dịp góp phần củng cố mối quan hệ hữu, nghị truyền thống giữa hai nước.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​