​​​

Ngày 27/4, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã chủ trì phiên họp thứ 6, nhiệm kì thứ 10 của ACP tại Đại sứ quán Lào với sự tham gia của các Đại sứ/Đại biên Lào, In-đô-nê-xi-a, Đại biện Cam-pu-chia và nhóm Thư ký ACP.

Trong phiên họp, các Đại sứ đã kiểm điểm các hoạt động diễn trong tháng và đề xuất chương trình hoạt động trong thời gian tới. Cuộc họp đã tập trung trao đổi về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN trong tháng 8/2017.

Các Đại sứ/Đại biện cùng chia sẻ thông tin, quan điểm về diễn biến tình hình trên BĐTT và một số vấn đề cùng quan tâm.

Kết thúc phiên họp, Đại sứ Pham Việt Hùng đã phát biểu cảm ơn các thành viên ACP đã ủng hộ, phối hợp chặt chẽ giúp Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch; trao Công hàm chuyển giao quyền Chủ tịch cho Đại sứ In-đô-nê-xi-a Bambang Hiendrasto. Nhiệm kỳ Chủ tịch ACP của Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a bắt đầu từ ngày 1/5 đến 31/10/2017.​IMG_8908.JPG

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​