​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Triều Tiên

 
Lê Bá Vinh

Đang cập nhật

Đại sứ Lê Bá Vinh.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​