​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Triều Tiên

LuongThanhNghi.jpg 
PHẠM VIỆT HÙNG

Đang cập nhật


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​